0

Philippines
  • Việt nam
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Philippines
  • Singapore
  • Malaysia
Bắt Ma Linh
Tiền game
Phù hộ T.Bị

0K
30K
60K
125K
250K
500K
Quà sẽ gửi vào hộp thư trong game sau khi game ra mắt

Mời bạn sẽ có thể nhận thêm quà!

Thời gian event: Ngay bây giờ ~ Hết ngày khai mở server 23:59 (GMT+7)

Quà Share
Mời 1 Bạn
Mời 3 Bạn
Sau khi ra game, nhận quà qua code trong mục "Xem phần thưởng"

Đã đăng ký trước thành công!
SĐT của bạn đã đăng ký trước
Chưa hoàn tất
Chưa hoàn tất
Chưa hoàn tất